Så här använder du Command™ strips och krokar

Så här använder du Command™ strips och krokar

Få ut mesta möjliga av Command™ produkter med produktanvisningar, demonstrationer och vanliga frågor.

Välj typ av produkt, så leder vi dig till rätt. Så här använder du Command!


 • collage av väggytor
 • Skador utan hängande ytor

  Command™ produkterna är en enkel, prisvärd och innovativ lösning som hjälper dig att inreda och organisera hemmet, skolan eller kontoret. Sitter säkert och avlägsnas enkelt tack vare 3M stretch-frigöringstekniken. Command™ fästämnet sitter säkert på ett antal olika ytor, inklusive massiva, ihåliga och målade väggar. De kan enkelt tas bort igen och lämnar inga märken efter sig – som sprickor, hål, gipsskador eller häftämnesrester. Utmärkt till hyreslägenheter där du vill undvika att skada väggar och ytor.


Tavelupphängingsstrips

Command™ Tavelupphängningsstrips gör det snabbt och enkelt att dekorera. Ett klickljud låter dig veta att tavelupphängningsstripsna har hakat i och fäster ordentligt. Det bästa av allt är att de lossnar utan rester när du är redo att plocka ner eller flytta dina bilder – utan spikhål, sprucken puts eller häftämnesrester.

 • Kvinna applicerar remsor till bild

  Stegvis guide som lär dig rätt sätt att applicera Command™ tavelupphängningsstrips, så att de fungerar som du har tänkt.
  Tips! Vänta 1 timme innan du hänger upp något.

 • Kvinna tar bort kommandoband

  Lär dig att avlägsna Command™ tavelupphängningsstrips på rätt sätt, så att de inte skadar väggen.
  Tips! Dra långsamt rakt nedåt.

Applicering

Viktigt att tänka på när du applicerar Command™ tavelupphängningsstrips: Vänta 7 dagar efter målning. Ta bort upphängningsmaterial från ramens baksida. Får inte hängas över sängar. Får inte användas på tapeter, vinylytor eller andra ömtåliga, kritande eller sköra ytor. Häng inte upp värdefulla föremål. Endast för inomhusbruk mellan +10 och +40 °C. Skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

 • använd inte vanliga rengöringsmedel

  Rengör först väggen genom att försiktigt torka med isopropylalkohol. Använd inte rengöringsmedel som våtservetter eller spray då de lämnar en fet hinna efter sig.

 • tryck samman två strips

  Separera stripsen. Tryck samman två strips tills de klickar.

 • ta bort ett av de gröna mellanläggen

  Ta bort en av skyddstejpen med grön text och tryck fast på ramen. Upprepa med de andra paren strips såsom visas ovan. Placera det nedre paret strips ca 2/3 från ramens ovansida. Se förpackningen för korrekta viktbegränsningar.

 • ta bort de kvarvarande mellanläggen

  Ta bort den kvarvarande skyddstejpen och tryck ramen mot väggen. Tryck vardera sida av ramen ordentligt mot väggen i 30 sekunder.

 • ta bort ramen

  För att se till att häftämnet fäster ordentligt, tar du bort ramen genom att ta tag i hörnen i nedre delen, dra uppåt och ut/bort från väggen. Dra inte rakt ut. Tryck nu fast stripsen som sitter kvar på väggen i 30 sekunder. Se till att trycka på hela stripsen.

 • vänta 1 timme

  Vänta 1 timme innan du monterar ramen på nytt. Sätt upp stripsen på ramen i nivå med stripsen på väggen. Tryck tills varje par med strips klickar och låses fast.

Borttagning
 • remove the frame by grabbing the bottom

  Ta bort ramen genom att ta tag i hörnen i nedre delen och dra uppåt och bort från väggen. Dra inte rakt ut.

 • skala remsan

  Kom ihåg att aldrig dra stripsen mot dig eller slita dem från väggen. Dra alltid rakt nedåt så långsamt du kan.

 • när remsan ska tas bort

  Sträck långsamt stripsen rakt nedåt, medan du håller din hand mot väggen. Fortsätt sträck upp till 30 cm tills kroken lossnar från stripsen.

Krokar

Command™-krokar finns i ett stort antal olika utföranden i syfte att kunna matcha din personliga stil och inredning. De finns också i olika storlekar och kan klara av en ansenlig vikt. Se förpackningen för korrekta viktbegränsningar.

 • Kvinna applicerar krok till vägg

  Stegvis guide som lär dig rätt sätt att applicera Command™ krokar så att de sitter kvar.
  Tips! Vänta 1 timme innan du hänger upp något.

 • Kvinna tar bort kroken från väggen

  Lär dig att avlägsna Command™ krokar på rätt sätt, så att de inte skadar väggen.
  Tips! Dra långsamt rakt nedåt.

Fäst en tvådelad krok

Viktigt att tänka på när du applicerar Command™ krokar: Får inte hängas över sängar. Får inte användas på tapeter, vinylytor eller andra ömtåliga, kritande eller sköra ytor. Häng inte upp värdefulla föremål. Endast för inomhusbruk mellan +10 och +40 °C. Skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

 • rengör först

  Rengör först väggen genom att försiktigt torka med isopropylalkohol. Använd inte rengöringsmedel som våtservetter eller spray då de lämnar en fet hinna efter sig.

 • Separera stripsna och ta bort det röda mellanlägget.

  Separera stripsen och ta bort Skyddstejpen med röd text. Tryck fast stripsen på krokens baksida.

 • tryck mot väggen

  Tryck nu kroken ordentligt mot väggen i ca 30 sekunder. Tryck hårt och fast för bästa vidhäftning.

Har du en liten enkelkrok utan bas? (dvs ej tvådelad)
Om du har det kan du hoppa över de kvarvarande stegen, men glöm inte att vänta 1 timme innan upphängning.

 • dra kroken uppåt och ur

  För att stabilisera häftämnet så att det fäster ordenligt mot underlaget, dra kroken uppåt och ur monteringsbasen.

 • tryck ordentligt mot väggen

  Tryck nu basen ordentligt mot väggen i ca 30 sekunder.

 • för tillbaka kroken

  Sätt tillbaka kroken. Vänta 1 timme innan du belastar kroken. Det gör att vidhäftningen kan uppnå maximal styrka. Se förpackningen för korrekta viktbegränsningar.

Borttagning
 • visa monteringsbasen och remsan

  Om du inte ser Command®-stripsen sticka ut längst ner på kroken ska du dra kroken uppåt så att monteringsbasen och stripsen syns.

 • håll basen försiktigt

  Håll försiktigt basen på plats (så att den inte klämmer dina fingrar!) men tryck den inte mot väggen.

 • dra alltid rakt nedåt

  Kom ihåg att aldrig dra stripsen mot dig. Dra alltid rakt nedåt så långsamt du kan.

 • sträck remsan långsamt nedåt

  Sträck långsamt stripsen rakt nedåt, medan du håller din hand mot väggen. Fortsätt sträck upp till 30 cm tills kroken lossnar från stripsen.

Krokar med transparenta strip

Krokar med transparenta strips smälter in utan att synas så att du kan visa upp det som är viktigast, nämligen din inredning, inte hur den är upphängd.

 • Hängande anläggning i klart kommandokrok

  Stegvis guide som lär dig rätt sätt att applicera Clear Command™ krokar, så att de fungerar som förväntat.
  Tips! Vänta 1 timme innan du hänger upp något.

 • avlägsna klar kommandokrok

  Lär dig att avlägsna Clear Command™ krokar på rätt sätt.
  Tips! Dra långsamt rakt nedåt.

Applicering
 • rengör med

  Transparenta strips fungerar bäst på släta ytor. Rengör genom att försiktigt torka med isopropylalkohol. Använd inte rengöringsmedel som våtservetter eller spray då de lämnar en fet hinna efter sig.

 • separera strips

  Separera stripsen och ta bort Skyddtejpen med svart text – den som är märkt ”wallside/väggsidan”. Tryck nu stripsen direkt mot väggen där du vill hänga kroken. Tryck längs med hela remsan i 30 sekunder.

 • ta bort det blåa mellanlägget

  Ta slutligen bort den andra skyddtejpen och tryck fast stripsen mot krokens baksida  i ca 30 sekunder. Tryck hårt och fast för bästa vidhäftning. Vänta 1 timme innan du hänger något på kroken. Detta gör att vidhäftningen kan uppnå maximal styrka.
  Se förpackningen för korrekta viktbegränsningar.

Borttagning
 • håll försiktigt kroken på plats

  Håll försiktigt kroken på plats (så att den inte klämmer dina fingrar!) men tryck den inte mot väggen.

 • dra aldrig remsan mot dig

  Kom ihåg att aldrig dra stripsen mot dig. Dra alltid rakt nedåt så långsamt du kan.

 • sträck upp till 38 cm

  Sträck långsamt stripsen rakt nedåt, medan du håller din hand mot väggen. Fortsätt sträck upp till 30 cm tills kroken lossnar från stripsen.


Se Command™-produktkatalogen för anvisningar om fler produkter
Vanliga frågor